De cultuuroverdracht binnen online leesgroepen nader bekeken

Marieke Oosterhuis

OnderzoeksoutputProfessional

409 Downloads (Pure)

Samenvatting

In samenwerking met stichting Senia, bibliotheek Groningen en bibliotheek Eemland wordt er in het kader van het onderzoekscollege Gedeelde literatuur onderzoek gedaan naar leesgroepen. Na een gezamenlijke start van de cursus zijn de masterstudenten opgesplitst om in kleine groepjes of individueel een onderzoek uit te voeren. Mijn individuele onderzoek gaat over de wijze waarop cultuuroverdracht in online leesgroepen plaatsvindt.
Vertaalde titel van de bijdrageA closer look to the transfer of cultural heritage within online reading groups
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's14
StatusPublished - apr.-2015

Keywords

  • gedeelde literatuur
  • leesclubs

Citeer dit