De deeleconomie: Een samenspel van bemiddeling, lastgeving en commerciële vriendendiensten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageSharing economy - An ensemble of intermediation, commission and commercial favours
Originele taal-2Dutch
TitelHandboek Consumentenrecht
Subtiteleen overzicht van de rechtspositie van de consument
RedacteurenE.H. Hondius, V. Mak
UitgeverijParis
Hoofdstuk4
Uitgave5
ISBN van geprinte versie9789462512108
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit