De dialectiek van interventie en contra-interventie: een eigentijdse geschiedenis

  OnderzoeksoutputPopular

  5 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deze oratie bespreekt competities van georganiseerd geweld, van interventie en contra-interventie, in conflictgebieden en postconflictgebieden. De dynamiek van opeenvolgende acties en reacties van interventietroepen en hun tegenstanders in moderne conflictsituaties wordt daarbij voorgesteld als een dialectische ontwikkeling, in de betekenis van een reëel historisch proces dat wordt gekenmerkt door de zich (steeds) herhalende, tegengestelde belangen, opvattingen en handelingen van die actoren. Een wetenschappelijke dialectiek van interventie en contra-interventie is – in de bedoeling van deze oratie – een beschrijving en indruk van een empirisch waar te nemen, autonome historische realiteit. Interventies, hun tegenreacties én de onderlinge dynamiek in deze competities, manifesteren zich het meest duidelijk in het contemporaine tijdvak. Het dialectisch opvatten van dit fenomeen betreft een analytisch gebruik ter wille van het vergroten van onze kennis over internationale crisisbeheersing en internationale militaire missies en vredesoperaties.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijUniversity of Groningen Press
  Aantal pagina's24
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Publicatie series

  NaamInaugural lectures University of Groningen
  UitgeverijUniversity of Groningen Press

  Citeer dit