De dialectiek van interventie en contra-interventie: Een eigentijdse geschiedenis

  OnderzoeksoutputAcademic

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)290-301
  Aantal pagina's12
  TijdschriftMilitaire Spectator
  Volume191
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 6-mei-2022
  Evenementoratie prof. dr. Arthur ten Cate - Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Netherlands
  Duur: 29-apr.-202229-apr.-2022

  Citeer dit