De doelmatigheid van nieuwe geneesmiddelen: Farmaco-economisch onderzoek

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)13
  TijdschriftPsychiatrieCentraal
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit