De Duitse verlängerte Eigentumsvorbehalt in Nederland - wél geldig, maar niet altijd even effectief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)860-868
Aantal pagina's9
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume151
Nummer van het tijdschrift7304
StatusPublished - 21-nov.-2020

Citeer dit