De dwangsom in het burgerlijk recht

Marily Beekhoven Van Den Boezem

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  Samenvatting

  Een dwangsom is het bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die hem door de rechter is opgelegd. Marily Beekhoven van den Boezem bespreekt in haar proefschrift de civielrechtelijke dwangsom aan de hand van het preventief, definitief en accessoir karakter van de dwangsom. Verder behandelt ze diverse aspecten, onder meer het hoger beroep, het kort geding, onmogelijkheid tot naleving, verjaring en beslag. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen is er ruime aandacht voor jurisprudentie en praktijkgevallen. Tot slot bevat het proefschrift aanbevelingen voor wijzigingen van de regels met betrekking tot de dwangsom.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rutgers, Bram, Supervisor
  • Jongbloed, Anne-Marthe, Supervisor
  Datum van toekenning18-jan.-2007
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9013038107
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit