De economisch effecten van mainports: een paradox?

J. Oosterhaven, G.J. Eding, T.M. Stelder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26 - 27
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume4217
StatusPublished - 1999

Citeer dit