De economische effeciëntie van het Nederlandse faillisementssysteem

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)630-640
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume72
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1998

Citeer dit