De economische kracht van de stad

J. van Dijk, V. Schutjens

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 21
Aantal pagina's6
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit