De eeuwige dwaasheid der studenten. N.a.v.: Klikspaan - Studentenschetsen, 2 dln., bezorgd door Annemarie Kets e.a.. Uitgave Constantijn Huygens Instituur (Den Haag 2002)

J. Dane

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad, Supplement Wetenschap & Onderwijs
StatusPublished - 2003

Citeer dit