De eeuwige strijd tussen het goederenverkeer, milieubescherming en het evenredigheidsbeginsel: Oostenrijks slachtvee en opnieuw flessen en blikjes uit Denemarken

Jurian Langer, Jochem Wiers

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)62-65
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMilieu & Recht
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit