De eeuwige strijd tussen het goederenverkeer, milieubescherming en het evenredigheidsbeginsel: Oostenrijks slachtvee en opnieuw flessen en blikjes uit Denemarken

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62-65
Aantal pagina's4
TijdschriftMilieu & Recht
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Citeer dit