De effecten van het project Eigen regie en participatie: Een kwalitatief onderzoek naar de effecten die het project Eigen regie en participatie heeft op haar deelneemsters en hun sociale omgeving

Lieke Terpstra

OnderzoeksoutputProfessional

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's82
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit