De effecten van het werken met een toolbox op de kennis, self-efficacy en vaardigheden van leerlingen die alinea’s schrijven.

Astrid van Winden, Ton van Haaften, Ninke Stukker, F.J.J.M. Janssen, K. de Glopper, Erik van Schooten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
StatusAccepted/In press - 2023

Citeer dit