De effectiviteit van training in gespreksvaardigheden: zelfinstuctie versus begeleide training.

Johanna Schonrock-Adema, Karen van Oudenhoven-van der Zee

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)146-153
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Medisch Onderwijs
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit