De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 11
Aantal pagina's8
TijdschriftForfaitair
Volume109
StatusPublished - 2000

Citeer dit