De empirie van investeren onder onzekerheid

H. Bo, E. Sterken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)207 - 225
Aantal pagina's19
TijdschriftMaandschrift Economie
StatusPublished - 2000

Citeer dit