De energieprosument en de voorwaarden voor (terug)levering van elektriciteit: slikken of beschikken?

Sjoerd Kalisvaart*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

111 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als onderdeel van de energietransitie verbruiken steeds meer consumenten niet alleen elektriciteit, maar wekken deze ook zelf op en verhandelen de opwek om daar duurzaam voordeel uit te generen. Zij worden energieprosument en spelen een dubbelrol als verbruiker en producent van elektriciteit. Deze bijdrage toont dat de energieprosument een toegesneden beschermingsregeling vraagt, die rekening houdt met de specifieke kwetsbaarheden van de energieprosument en voorziet in effectieve remedies. De gesplitste benadering van de bescherming van de energieprosument binnen het energierecht en consumentencontractenrecht schiet tekort. Een zekere integratie van het consumentencontractenrecht en beschermend energierecht lijkt noodzakelijk voor het succes van de energietransitie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)266-276
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2022
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2022

Citeer dit