De erfrechtspauliana (art. 4:205 BW)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 74 - p. 76
TijdschriftNieuw Erfrecht
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2005

Citeer dit