De Erfrechtverordening in een notendop: toepassingsgebied, toepasselijk recht en de Europese verklaring van erfrecht

OnderzoeksoutputAcademic

648 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)64-70
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume4
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit