De ervaringen met het informeren van consumenten door middel van een informatiedocument over financiële producten in kaart gebracht

OnderzoeksoutputProfessional

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer705
Pagina's (van-tot)31-37
TijdschriftTijdschrift Financieel Recht in de Praktijk
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit