De Europese Commissie tovert een konijn uit de hoed: een insolventieaangifteplicht voor bestuurders

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTvI 2023/1
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 16-jan.-2023

Citeer dit