De Europese Erfrechtverordening: Nieuwste loot aan de stam van het Europese IPR

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)278-287
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume8/9
StatusPublished - 2012

Citeer dit