De extra dimensie van groene energie: Aandacht voor natuurbeschermingsrecht

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In dit rapport wordt een schets gegeven van het Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht en wordt de relevantie van dit recht voor de windenergiesector in kaart gebracht. Ten behoeve van overheden en andere actoren - betrokkenen bij het realiseren van windturbines - worden aanbevelingen gedaan om knelpunten met het natuurbeschermingsrecht te voorkomen.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCentrum voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg
Aantal pagina's35
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit