De filosofen van het dagelijks kwaad

J.A. Vega

OnderzoeksoutputAcademic

383 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51
Aantal pagina's1
TijdschriftKrisis, Tijdschrift voor Filosofie
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1992

Keywords

  • Girard, René
  • Shklar, Judith

Citeer dit