De Financien.

K.F. Schuiling

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)435 - 439
Aantal pagina's5
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume4
StatusPublished - 1994

Citeer dit