De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38 - 57
TijdschriftTijdschrift voor Openbare Financiën
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit