De fiscale aankleding van de nieuwe vennootschap

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 24
Aantal pagina's9
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume2008
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit