De Franse code civil (1804) en de cahiers de doléances: Naar een nieuw beeld van het privaatrechtelijke codificatiestreven in Frankrijk aan de vooravond van de Revolutie

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1-21
  Aantal pagina's21
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXII
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit