De funtie van bijnierschors en testis bij patiënten met cara

Peter Warmolt Jan Wiers

  Onderzoeksoutput

  362 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar een aantal aspecten van de functie van bijnierschors en gonade bij jonge mannen met obstructieve longziekten.Het doel van het onderzoek was na te gaan of er een fundamentele hormonale stoornis aan deze ziektebeelden ten grondslag ligt. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • ORIE, N.G.M., Supervisor, Externe Persoon
  • Vermeulen, A., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning16-mrt.-1977
  Uitgever
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit