De geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken?

OnderzoeksoutputAcademic

405 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)120-124
Aantal pagina's5
TijdschriftIER
Volume2013
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2013

Citeer dit