De geest van Fine Hall, bookreview S. Nasar, Een schitterend brein, een biografie van John Forbes Nash jr.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)102 - 105
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Politieke Economie
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit