De gevoelstemperatuur van het strafrecht

OnderzoeksoutputProfessional

373 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)119-120
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2017

Citeer dit