De gevolgen van het verdwijnen van de lokale supermarket voor de inwoners van Ulrum, Groningen

Tialda Haartsen, Suzan Christiaanse, Charlotte Puister

OnderzoeksoutputProfessional

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
StatusPublished - 2016

Citeer dit