De gezinsbenadering in penitentiaire inrichtingen: Verbinding tussen gedetineerde vader en kind

Simon Venema, Petrick Glasbergen, Annelies Kassenberg

  OnderzoeksoutputProfessional

  190 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Detentie heeft niet alleen een invloed op het leven van gedetineerden, maar ook op het leven van hun gezinsleden. Het onderhouden van een positieve relatie kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie en het welzijn van kinderen van gedetineerden. Het is voor vaders in detentie echter niet makkelijk om de band met gezinsleden te onderhouden. De Family Approach in Wales en de Gezinsbenadering in Nederland spelen hierop in, met als hoogste doel om de problematiek onder kinderen van gedetineerden te verlichten en hardnekkige patronen van intergenerationele doorgave van crimineel gedrag te doorbreken. De eerste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zijn veelbelovend. Er worden nu belangrijke eerste stappen gezet, waarbij een cruciale rol weggelegd is voor de professionals van nu en van de toekomst.
  Originele taal-2English
  TitelVerslaving in context
  SubtitelDe kracht van de omgevingondersteunende zorg
  RedacteurenEric Blaauw, Margreet van der Meer
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Hoofdstuk8
  Pagina's123-136
  Aantal pagina's14
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit