De Grijze Revolte: 50Plus-stemmers in beeld

Simon Otjes, Andre Krouwel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-51
TijdschriftGeron
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit