De Grondwet van 1815: een Grondwet zonder eigenschappen? Enige opmerkingen over de zoektocht naar een overkoepelende identiteit in de Grondwet voor het 'Verenigde' Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I (1815-1830)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)194-227
Aantal pagina's34
TijdschriftPro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 9-dec.-2015

Citeer dit