De Grutto Monitor 2012-2019: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân

Egbert van der Velde, Rosemarie Kentie, Theunis Piersma, Eldar Rakhimberdiev, Jos Hooijmeijer

OnderzoeksoutputProfessional

381 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUniversity of Groningen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Friesland
Aantal pagina's41
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit