De Grutto Monitor 2012-2019: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân

OnderzoeksoutputProfessional

213 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUniversity of Groningen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Friesland
Aantal pagina's41
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit