De Harense kerkstichting

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Op grond van archeologische en historische regionale vergelijking en locatie is de kerk in oorsprong zeer waarschijnlijk aanmerkelijk ouder dan 800 jaar.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Spieker
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit