De hedendaagse roman in Quebec. Over zelfreflectie, reislust en pluriformiteit

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 24
Aantal pagina's6
TijdschriftDeus ex Machina, Tijdschrift voor actuele literatuur
Volume27
Nummer van het tijdschrift105
StatusPublished - 2003

Citeer dit