De herziene 'Richtlijn rouw in de palliatieve fase': Een leeswijzer voor geestelijk verzorgers

Hanneke Muthert, Erik Olsman

OnderzoeksoutputProfessional

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel prikkelen de auteurs geestelijk
verzorgers om de richtlijn te gaan lezen, die
door diverse patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen werd geautoriseerd. Beide
auteurs namen deel aan de multidisciplinaire
werkgroep die de richtlijntekst schreef. Zij
vragen bijzondere aandacht voor de diversiteit
aan rouwsignalen en wijzen op het belang van
goede (rouw)zorg voor de zorgverlener.
Vertaalde titel van de bijdrageThe newly revised 'Guideline grief in the palliative phase'. : A reading guide for spiritual caregivers
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42-47
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
Volume108
StatusPublished - 7-dec.-2022
  • Herziening Richtlijn Rouw in de palliatieve fase

    Hanneke Muthert (Advisor), Erik Olsman (Advisor), Corinne Stoop (Employee), Marie-Jose Gijsberts (Advisor), Maarten Eisma (Advisor), Carine Kappeyne van de Copello (Advisor), Gerda Kort (Advisor), Rinske Maaskant (Advisor), Hiske van Ravesteijn (Advisor), Freek Rijvers (Advisor) & Guido Schurmann (Advisor)

    15-sep.-202010-okt.-2022

    Activiteit: ConsultancyAcademic

Citeer dit