De Historicus als verleider: Het belang van een openingszin

  OnderzoeksoutputProfessional

  5 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Historici besteden te weinig aandacht aan de teksten
  die ze schrijven. Dat begint al met de openingszin. Vaak
  zijn dat saaie, nietszeggende of omslachtige zinnen, die
  de lezer niet direct overhalen of prikkelen om door te
  lezen. Een goede openingszin, zo betoogt Reinbert Krol,
  moet het onderwerp introduceren, een visie weergeven,
  een vraag oproepen, een stelling poneren en in essentie
  (een groot deel van) de volledige tekst in zich bergen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)353-360
  Aantal pagina's8
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume204/205
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit