De Hoge Raad en de patientenkaart: een gemiste kans

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 1278 - 1282
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volumenr. 21
StatusPublished - 2008

Citeer dit