De Hoge Raad en het reviewmechanisme: Een misplaatste uitnodiging aan levenslanggestraften om re-integratieactiviteiten te ontplooien

OnderzoeksoutputProfessional

753 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2016 is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder druk van rechtspraak van het EHRM een mechanisme ontwikkeld dat moet voorzien in de herbeoordeling van een levenslange gevangenisstraf. Van enige innerlijke drang bij de Staat om een prospect of release te bieden blijkt echter niet veel. Het herbeoordelingsmechanisme heeft de positie van levenslanggestraften ten opzichte van de situatie van vóór de regeling niet wezenlijk verbeterd. Sterker nog: met de nieuwe regeling zijn de levenslanggestraften verder van huis. Voor allen geldt nu, zonder onderscheid, een periode van stilstand van minimaal 25 jaar. Positief te waarderen is dat de Hoge Raad de weg wijst naar een judicial review. Het is echter aan de veroordeelde om van deze mogelijkheid gebruik te maken, nu de ambtshalve optredende rechter in het gekozen reviewmechanisme de grote afwezige is.
Originele taal-2English
ArtikelnummerNJB 2018/691
Pagina's (van-tot)916-923
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume2018
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 3-apr.-2018

Citeer dit