De Hoge Raad over de agrarische man vrouw-maatschap en de huwelijksgemeenschap. Deel II: Enige civiele en fiscale beschouwingen

J.W.A. Rheinfeld, A. Verduijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)291-303
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volume77
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit