De Hoge Raad over de agrarische man-vrouw-maatschap en de huwelijksgoederengemeenschap: Enige civiele en fiscale beschouwingen

J.W.A. Rheinfeld, A. Verduijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)535-542
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volume76
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit