De Hoge Raad tussen Scylla en Charybdis. Over werknemers en verkeersboetes

A. Kolder, H. Vorsselman

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 2210 - 2214
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volumenr. 35
StatusPublished - 2008

Citeer dit