De Houdbaarheid van Kurt Gödels Wiskundige Intuïtie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-19
TijdschriftErasmus Student Journal of Philosophy
Volume9
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit