De huidige Nederlandse Reclame Code als zoethoudertje? Een ‘Reclamecode voor suikerrijke producten’ gewenst

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-14
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2021
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit