De huidige status van neurofeedback als behandeling voor ADHD

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Traditionele behandelingen voor ADHD hebben beperkingen op het gebied van effectiviteit, langetermijneffecten en bijwerkingen. In dit artikel geven we een overzicht van belangrijke aspecten van neurofeedback bij ADHD en illustreren de huidige evidentie van neurofeedback als behandelingsoptie. Behandelingen met standaardneurofeedbackprotocollen kunnen op basis van verschillende meta-analyses als werkzaam en specifiek worden beschouwd. Verder bespreken we de huidige ongereguleerde praktische implementatie van neurofeedback en benadrukken de behoefte aan gedegen opleidingen voor beoefenaars, bindende standaarden voor protocollen en regulering van neurofeedbacktoepassingen. We concluderen dat standaardneurofeedbackprotocollen bij ADHD als een effectief behandelingsalternatief kunnen worden beschouwd met gunstige langetermijneffecten en dat verdere studies zich kunnen richten op het onderzoeken van de specifieke werkingsmechanismen van deze standaardprotocollen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)192-205
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor neuropsychologie
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 29-nov.-2018

Citeer dit